KAFFEDRINKAR      
    4 cl 6 cl
Irish Coffie Jameson Kaffe, farinsocker, grädde 75:- 99:-
Café Bailey’s Bailey’s, kaffe, grädde 75:- 99:-
Café Mexican Tequila, kahlua, kaffe, grädde 75:- 99:-
Café Nero Galliano, kaffe, grädde 75:- 99:-
Café 15:-    
Te 15:-